Ursfjellet

Ursfjellet
Ursfjellet sett fra skardet mellom Tussan og Jofjellet. Bilde: Mattias Mattisson

Historie

Det sies at området rundt Ursfjellet fikk besøk av fjellklatrere allerede på 70 og 80-tallen, muligens fra Trondheim, men det er ikke dokumentert hvem eller hva som ble klatret her først. De første, dokumenterte rutene i senare tid ble klatret 2016 av Mattias Mattisson og Stian Ugelstad. I forbindelse med at Ørland Klatreklubb ble stiftet etableredes de første boltede rutene på Ursfjellet av medlemmer i klubben våren 2019.

Generell informasjon

Området har stort potensiale for nye ruter både på naturlig sikring og på bolt. Tau med en minimum lengde på 50 meter og 12 kortslynger er et krav på flere ruter. Fjellkvaliteten av metamorf type, granittisk gneis og er av generelt god kvalitet med en stor variasjon mellom de ulike rutene. Det finnes per 2023 omtrent 25 ruter mellom grad 4– til 7+ fordelt på seks ulike sektorer. Alle ruter har snufeste med ringbolter alternativt lim bolter. Det finnes også noen trad ruter her som beskrives i et eget kapitel på hjememsiden. Området er i vekst og det kan finnes nyere ruter som er lukkede projekt her.

Området har et rikt naturliv og her kan man ofte se ørn, ravn, rype og falk og flere arter av småfugler. Det finns og sellsynte orkidèer her så vis hensyn og bruk de stier som finnes i området.