Ørnlia
3 min read

Ørnlia

Ørnlia ligger idyllisk til i grønsken under fjellet Nypen. Klatrefeltet ble trulig boltet noen gang på første del av 2000-tallet, langt før noen klatreklubb eksisterte i regionen. Det er ikke kjent hvem som boltet rutene eller hvem som klatret dem først. Ryktet sier det var folk fra Ørland Flystasjon som etablerte feltet og det truligen korrekt. Klippen består hovedsakligen av konglomerat, det vil si en metamorfos fjelltype som har småsten av  ulike størrelse innbeddet i fjellet. Fjellet er kvasst til tider men har generelt god friksjon. Her finnes og ruter som har "pockets", små huligheter der stein ramlet ut.

Det savnes grunneieravtale i området så etablering av nye ruter på bolt er ikke tillatt!

Deler av klippveggene er vendt mot vest og befinner seg derfor i skyggen deler av dagen. Sommerstid har feltet sol fra rundt lunsj til kl. 17. Det kan være bløtt i flere dager etter et regn og da spesiellt i et dieder som finnes her. Fjellet er då meget glatt.

Feltet har sjelden besøk idag men boltene bedømmes være i god stand. Snuanker er av en eldre type som har en ring og en bolt så vær klar over dette. Det må påregnes å la utstyr henge igjen på toppen. Det er usikkert om dette vil utbedres da det savnes avtale med grunneier i området. Ørnlia er ett vakkert område uansett du går tur eller klatrer og er vært et besøk.  

This post is for paying subscribers only