Ørnlia

Ørnlia ligger idyllisk til i grønsken under fjellet Nypen. Feltet ble trulig boltet på tidlig 2000-tal, langt før noen klatreklubb eksisterte i regionen. Det er ikke kjent hvem som boltet rutene eller hvem som klatret hva først. Ryktet sier det var folk fra Ørland Flystasjon som etablerte feltet. Klippen består hovedsakligen av konglomerat. Det vil si en metamorfos fjelltype som har småsten innbeddet i fjellet. Fjellet er kvasst til tider men har generelt god friksjon. Her finnes og ruter med "pockets", små hulrom der stein ramlet ut.

Det savnes grunneieravtale i området så etablering av nye ruter på bolt er ikke tillatt!

Deler av klippveggene er vendt mot vest og befinner seg derfor i skygge deler av dagen. Det er kraftig vegetasjon rundt klippen. Sommerstid har feltet sol fra rundt lunsj til kl. 17. Det kan være bløtt i flere dager etter et regn og da spesiellt i det dieder som finnes her. Fjellet er då meget glatt.

Feltet har sjelden besøk idag men boltene bedømmes være i god stand. Snuanker er av en eldre type som har en ring og en bolt så vær klar over dette. Det må påregnes å la utstyr henge igjen på toppen. Det er usikkert om dette vil utbedres da det savnes grunneier avtale i området. Ørnlia er ett vakkert område uansett du klatrer eller ei og er vel vært et besøk.