Kletten

Kletten
Utsikt fra toppen av Kletten mot Kopparen. Bilde: Mattias Mattisson

Kletten er det nyeste etablerte feltet for tradklatring på Ørlandet. Det har truligen ikke blitt klatret her tidligere. I tillegg til å tilby klatring er Kletten et lokalt turområde på Oksvoll. Den lille fjellknausen byr på vakre vyer over fjellen på Nes, Valsfjorden og øyene lenger mot vest. Lokale innbyggere har satt opp en benk på toppen av fjellet og en etablert tursti går opp til toppen av Kletten fra Grendaveien på Oksvoll. På Kletten finnes et antall enklere trad ruter som generellt følger riss formasjoner. Fjellkvaliteten er generellt god og består av rød, metamorfos fjelltype som til tider er meget kvass.

OBS. Det er forbudt å kjøre med bil på grusvei belagt med sort, myk grus da markeier bruker denne vei til trening av travhester. Dette skal respekteres!

Det finnes flere grunneiere på Kletten. Per dags dato finnes kun grunneieravtale med ein markeier så renskning av nye ruter eller etablering av permanent utstyr på Kletten må avklares.