Kletten

Kletten er det nyeste etablerte feltet for trad klatring på Ørlandet. Det har truligen ikke blitt klatret her tidligere. I tillegg til å tilby klatring er Kletten et lokalt turområde på bygden Oksvoll. Den lille fjellknausen byr på vakre vyer over fjellen på Nes, Valsfjorden og øyene lenger mot vest. Lokale innbyggere har satt opp en benk på toppen av fjellet og det går en etablert tursti opp til toppen fra Grendaveien på Oksvoll. På Kletten finnes et antall enklere trad ruter som generellt følger riss formasjoner. Fjellkvaliteten er generellt god og består av rød, metamorfos fjelltype som til tider er meget kvass.

OBS. Det er forbudt å kjøre med bil på grusvei belagt med sort, myk grus da markeier bruker denne vei til trening av travhester. Dette skal respekteres!

Det finnes flere grunneiere på Kletten. Per dags dato finnes kun grunneier avtale med ein markeier så renskning av nye ruter eller etablering av permanent utstyr på Kletten må avklares.