Sikkerhet, etikk & uskrivne regler - alltid like aktuellt!

Sikkerhet, etikk og uskrivna regler i klatring

Sikkerhet, etikk & uskrivne regler - alltid like aktuellt!
Det er ikke (kun) utstyret det står på! Bilde: Mattias Mattisson
I Norge er aktiviteter som bolting og etablering av klatrefelt, rense vegetasjon, anlegge stier og å pusse frem nye bulder noe som alltid krever tillatelse av grunneier.

Sportsklatring på bolt gir ofte en følelse av trygghet og det er lett å tenke at noen har kontrollert boltene og at rutene alltid er trygge. Det finnes imidlertid ingen myndighet som har ansvar for holde fastmontert utstyr vedlike. Det finnes heller ikke noen som kontrollerer at en rute er sikker å klatre. Du som klatrer, er sammen med din makker, ansvarlige for å vurdere om en rute er sikker eller ikke. Du og ingen annen er ansvarlig for at du selv har den kunnskap som kreves for å klatre på en sikker måte. Lokalt klatremiljø og/eller rutekreatør kan aldri holdes ansvarlig før eventuelle ulykker. Her kommer noen tips som kan gjøre klatreturen sikrere.

 • Vurdere alltid kvaliteten på bolter, snuanker og annet fast utstyr i fjellet.
 • Rapportere eventuelle funn til det lokala klatremiljøet. I området rundt Ørlandet er det Ørland Klatreklubb. Ta gjerne bilder, da det gjør identifiering mye lettere.
 • Løst fjell er alltid en risikofaktor og derfor bør (skal) du bruke hjelm! Områdene som beskrives i denne fører er ganske nylig etablert og selv om rutekreatøren rensket fjellet godt, kan det finnes løse steiner. Dette bor man være oppmerksom på, og spesielt på våren, da frostsprengning kan ha løsnet stein i løpet av vinteren. Hjelm er den billigeste livsforsikring du kan ha ved klatring ute. Tenk med hodet - bruk alltid hjelm!
 • Gamle slynger og lignende som du finner i fjellet må ikke brukes til sikring eller rapell. Slynger og annet materiell er som regel lagd av nylon eller Dynema fibrer (unntak finnes). For alle material av tekstiler gjelder at de svekkes av sollys, alder og varme fra eventuell friksjon som uppstår ved rapell slynge mot tau. Det kan finnes permanente rapell festen av slynger som har permanent karabin og/eller sjakkel som jevnlig byttes av lokalt klatremiljø. Hvis du vil være sikker, sett da en egen slynge eller tau i tillegg til det som allerede finnes på plass eller enn bedre; ta ned det som henger der og sett egne slynger som du stoler på. Gjør egne vurderinger, du er alltid ansvarlig for din egen sikkerhet!
 • Bruk aldri ringer eller bolter på snufeste til topptauing. Dette sliter hardt på godset. Lær deg etablere et eget anker og bruk det vid topptauing.
 • Hvis du må returnere fra ledklatring på en boltet rute som er for vanskelig, bruk en skrukarabin eller et sjakkel i øvre bolt og låt bolten under deg være inklippt. Da har du redundans i systemet og kan trygt fire deg ned. Meld fra til lokalt klatremiljø så vil du normalt få tilbaka ditt utstyr.
 • Vurdere din egen ferdighetsnivå mot rutens vansklighetsgrad. Fare for et stygt fall er alltid til stede, selv om du sikret så godt og tett som mulig.
 • Hengere på bolter kan ha løsnet under vinteren grunnet bevegelser i fjellet eller påvirkning av frost og kulde. Hvis du ikke har kunnskap om hvor hardt boltehengere ska strammes, ta kontakt med det lokale klatremiljøet. Det er meget viktigt å ikke bruke makt ved stramming av hengere da bolten kan bli permanent skadet. Hengere på borebolter bruker som regel mutter med en fastnøkkel i størrelse 17. Det kan være lurt å ha en sånn i sekken.
 • Kjenn ditt eget utstyr! Total levetid versus brukstid, skader og begrensninger på utstyr er ting som en klatrer må ta i hensyn til. Det er alltid klatrerens sitt ansvar å kjenne til og forstå sitt eget utstyrs formål og begrensninger. En veldig generell regel er 10år total levetid og 5år brukstid på utstyr av tekstil (Nylon, Spectra, Dynema o.l) men det er alltid produsentens rekommendasjoner som styr dette. Utstyr av metall har evig levetid hvis det ikke finnes skader på gods og hvis funksjonen ikke er svekket på noen måte.
 • Assisterte taubremser (Rama, Jul2, Smart, ATC Pilot o.l) er rekommendert av Norges Klatreforbunn (mars 2022) på klatrekurs inndørs og blir alt vanligere blandt personer som begynner å klatre inndørs. Disse bremser har dog sine begrensninger utendørs. De gir økt fangrykk hvis du ikke behersker dynamisk sikring og kan være direkt farlige ved klatring på naturlig sikring, også kalt trad klatring. Vid klatring på naturlig sikring kan økt fangrykk føre til at sikringene slites løs fra riss og formasjoner i fjellet ved et eventuellt fall. Bli venn med din taubrems, kjenn dess begrensninger og les alltid bruksanvisningen.
 • Teknisk klatring på etablerte ruter ska skje uten bruk av hammer, copperheads, pitons (bladbolter) og lignende utstyr da de ødelegger riss og andre formasjoner permanent.

Skaff deg nødvendig kunnskap!

Du er selv ansvarlig for dine valg og handlinger i fjellet. Innhente nødvendig kunnskap før du klatrer ute. Lær kjenne ditt klatreutstyr. Delta på kurs og lær deg det grunnleggende for kunne for å klatre sikkert - det vil du aldri ångre på. Lær dig handgrep og metoder for sikker klatring og rapellering og enkel redning. Ørland klatreklubb arrangerer regelbundet kurs for inne og utendørs klatring.


Kameratsjekk!

Menneskelige feil genererer mesteparten av alle registrerte ulykker innenfor klatresporten. Vanlige feil er bristende fokus og manglende kamratsjekk for å ta to eksempel. Det er alltid tillatt at på en vennlig måte å gjøre andre personer oppmerksom på eventuelle feil relatert til sikkerhet. Rapportere alltid ulykker og nestenulykker. NKF, Norges klatreforbund, gir deg mulighet til å registrere og rapportere hendelser anonymt. Denne rapportering er sentral i det pågående nasjonale sikkerhetsarbeidet innenfor klatring og fjellsport og er avhengig av at du som klatrere rapporterer tilløp og observasjoner. Du kan med full anonymitet rapportere hendelser og observasjoner til NKF gjennom portalen ulykkesdatabasen.


Allemansretten

I Norge er aktiviteter som bolting og etablering av klatrefelt, rense bort vegetasjon, anlegge stier og å pusse frem nye bulder noe som alltid krever tillatelse av grunneier. Klatremiljøet er avhengig av å ha et godt forhold til grunneiere for å fortsette å etablere nye felt og ruter. Vis spesiell hensyn ved parkering og ferdsel i naturen. Vis hensyn i forhold til bråk ved hytter og hus. Ta med ditt eget og gjerne andres søppel hvis du finner det. Husk allemannsretten og respekter lokale regler og bestemmelser. Eksempler på slike kan være båndtvang på hund, lokalt naturvern og opptenning av bål. Les gjerne norsk friluftsliv sin artikkel om hvor lenge ulike typer av søppel stanner kvar i naturen innen det til slutt brytes ned.


"Projekt" ruter

Prosjekter som i fører er merkte med ”projekt/lukket prosjekt” skal ikke klatres før rutens ”eier” er tilspurt. Ruter med tråd/tau i nederste bolt/anker eller som har første bolt teipet igjen betraktes som "lukket prosjekt" og skal ikke klatres. Slynger som er hengt igjen på en rute skal ikke fjernes, imidlertid er det fritt frem å bruke dem for klatring på ruta. Hvis slynger er i så dårlig stand at de ikke er ønskelig å benytte dem kan de tas ned og henges i nederste bolt.


Etablering av nye ruter og bulder

Hvis du har et ønske om å pusse frem bulder eller bolte nye ruter bør du ta kontakt med det lokale klatremiljøet og lese Norges klatreforbunds guide til bolting og etablering av felt som finnes her. Det er alltid rutekreatørens ansvar å se til at grunneieravtale er på plass for eventuelle ingrep i naturen gjøres. Generellt kan dette oppsummeres som følger:

Linjer som kan sikres med naturlige sikringsmidler skal ikke boltes og «miksruter», det vil si ruter der naturlig sikring og bolter mikses bør unngås. Unntak er boltet snuanker hvis dette øker sikkerheten på ruta. Respektere andre rutekreatører og forandre aldri en eksisterende rute. Dette gjelder og rebolting av eldre ruter der man alltid skal ta kontakt med rutekreatør. Utbedring av tak, «chipping» og ukritisk plassering av bolter mellom etablerte ruter, så kalte «link-ups», er uakseptabelt. Toppanker skal alltid etableres med to uavhengige bolter. Vis ansvar — tenk sikkerhet! Plasser boltene slik at underliggende bolt forhindrer et bakkefall hvis den ryker. Ha alltid en god dialog med det lokale klatremiljøet. Alle permanente inngrep krever grunneieravtale! Les mer i Norges klatreforbund sin guide til bolting og etablering av felt.

Oppdatering av føreren

Oppdatering av denne fører vil bli gjort med ujevne mellomrom. Detaljer, feil eller rettelser i føreren gjøres gjennom å kontakte Mattias Mattisson på [email protected] alternativt via Climb Ørlands Facebookside. Nye ruter meldes in ved å legge ved en skisse eller enn bedre; bilder med og uten rute tegnet inn og en kortfattet beskrivelse av ruten. Bilder i så høy kvalitet som mulig ønskes.


Klatrehistorie på Ørland og omegn

Sitter du eller noen du kjenner på informasjon om klatrehistorie(r) om klatringen ytterst på Fosen? Jeg er veldig intressert å få høre om og dokumentere historie fra gamle dager. Jeg vet det finnes ruter som blitt klatret i "gamle dager" og blir uendelig takksom hvis du tar kontakt med meg på [email protected].


Ørland klatreklubb

Du finner Ørland klatreklubb på Brekstad. Her finnes en 13 meter høy klatrevegg for tauklatring i tillegg til en dedikert buldrevegg. Klatrehallen har autobelay og Moonboard. Klubben er i stadig vekst og arrengerer kurs, både inne og utendørs. Du kan lese mer om klubbens utbud av kurs her. Klubben har som mål å være et forum for alle typer av klatring i regionen. Ta kontakt, og bli en del utav det lokale klatremiljøet på Ørland!