Nye ruter og oppdatering av føreren

Oppdatering av Climb Ørland vil bli gjort med ujevne mellomrom. Detaljer, feil eller rettelser i føreren gjøres gjennom å kontakte Mattias Mattisson på [email protected].
Nye ruter kan meldes in til ved å legge ved en skisse eller enn bedre;
bilder med og uten rute tegnet inn og en kortfattet beskrivelse av
ruten. Bilder i så høy kvalitet som mulig ønskes.