Ursfjellet - Naturlig sikring / Trad

Ursfjellet - Naturlig sikring / Trad
Eirik Småvik Broen har akkurat passert cruxet under førstebestigningen av "Xenomorph" i Vallersund, Eirik Småvik Broen følger under førstebestigningen av Xenomorph. Bilde: Mattias Mattisson

Ursfjellet i Vallersund tillbyr ikke bare sportsklatring. Her finnes og naturligt sikrede ruter. Kvaliteten på klippen varierer sterkt i området. Fra rød, granittisk gneiss til tufalignende sort, porøst fjell. Det finnes ikke så mange riss i området men her finnes likevel potential for flere trad ruter. Det har muligens blitt klatret ruter i området før men de første dokumenterte rutene i området klatredes 2016.