Karlsenget

Karlsenget
"King of Spain" på Campen, Karlsenget. Bilde: Martin Hagen Ring
🧗🏻
Takk til Martin Hagen Ring for informasjon og bilder om buldringen på Karlsenget.

Karlsenget er et buldrefelt i skråningen under Rusasetfjellet. Feltet består per 2022 av to sektorer som i hovedsak blitt pusset fram av Martin Hagen Ring. Hovedsektoren «Campen» ligger ca. 50 meter fra stien som fører til Pelkussteinen. Karlsenget ble først oppdaget og klatret en høstdag i 2013 av Martin Hagen Ring og Halfdan Strømgren. Her ble én rute pusset frem og gått (Steinsprett, grad 5), før ferden gikk videre. Buldringen på Karlsenget ble så glemt bort, men ble gjenoppdaget på våren i 2021. Siden har litt over 20 buldreproblemer blitt pusset frem og gått.

Planen var opprinnelig å se om det gikk an å klatre på Pelkussteinen. På vei opp til Pelkussteinen ble steinene som ligger i sektoren "Campen" oppdaget. - Martin Hagen Ring

Klatringen foregår for det meste på store rasblokker av konglomerat - stort sett på pockets og gode slopere. Friksjonen er topp, men av og til er steinen porøs. Her er det både enkle buldreproblemer i grad 3 og 4, samt tyngre problemer opp til 7B. Det har blitt klatret i området tidligere, hovedsakelig tauklatring i klippeveggene. Potensialet for området er høyt, da det ligger store steinblokker langsmed fjellsiden flere steder.