Borgklinten (gratis)

Borgklinten (gratis)
Hovedklippen på Borgklinten
💡
Ruter på topptau (grad 4 - 5-/5). Flere linier på trad (grad 4-6 og vanskligere)

Parkering og anmarsj

Borgklinten ligger omtrent 1 km nordøst for Ottersbo lengs Austråttveien og er et populært turområde. Fra Ottersbo kjører du tils du ser skilt ned til et grustak på høyre side av veien. I samme kryss går en liten veg, rett inn i skogen som er merkt med en skilt for fornminne. Kjør in her og fortsett omtrennt 100m tils du ser en liten grusparkering med en skilt og informasjon om borgen og en veibom. Parkere her og fortsett til fots opp bakken cirka 200m tills du ser en grind in til et jorde på høyre side. Gå inn gjennom grinden og var nøye med å stenge den etter deg da det går buskap her deler av året. Følg klippveggen rundt mot høyre og du vil se hovedklippen etter 150m.

Potensialet for å etablere boltede ruter i området rundt Borgklinten er meget begrenset. Grunnen er at deler av området (høyre del sett foranifra) er fredet fornminne og bolting og andre inngrep er derfor forbudt. Området er generellt meget flott og har sol store deler av dagen. Fjellet tørker kjappt etter regn og her går det fint å klatre tidlig om våren. På toppen av Borgklinten finnes en bygdeborg fra jernaldern som er mellom 2000 og 1400 år gammel. Du kan lese mer om og området her. Den er vert et besøk uansett du klatrer eller ikke. Deler av året går det buskap på beite rundt klippen så vis hennsyn.

Mange av de naturligt sikrede linier som finnes på hovedklippen er klatret av Stian Ugelstad. Men det finnes muligheter å etablere nye naturlig sikrede ruter i området. Det finnes og muligheter for nye buldre problem på den vertikale delen av veggen som på noen plasser er mellom 4-5m høy. Det finnes flere linier som kan klatres på topptau fra to toppanker som du finner du på venstre delen av klippen sett foranifra. Du når disse ankere gjennom å gå opp en gresshylle helt till venstre på klippen. Vansklighetsgraden for topptauing er fra 4 till 5-/5.

Panaroma over den del av Borgklinten som ikke er fredet. Pil til venstre viser access til snuanker.