Rapportere nye ruter/bulder i Ørland og omegn

Hei!

Climb Ørland ønsker gjerne feedback gjeldende nettstedet eller klatring og buldring i regionen. Hvis du har detaljer, tips, feil eller kompletterende informasjon til føreren så kan du kontakte Climb Ørland på mail eller via Facebook.

Nye ruter eller bulder på Ørland og omegn kan meldes in på samme måte. Legg gjerne ved bilder med og uten rute tegnet inn og en kortfattet beskrivelse av ruten. Bilder i så høy kvalitet som mulig ønskes. Du vil få full credit for bilder som publiseres i føreren. Kildematerial er veldig viktig for meg. Climb Ørland er spesielt intressert i informasjon om eldre ruter som kan ha blitt klatret i området!

Hvis du ønsker å etablere nye ruter eller bulder anbefaler jeg deg å lese artikkelen "Etikk, sikkerhet og uskrivne regler" for å få mer informasjon.